De Gaston & Leo Show

Standup’s, sketchen en quikies gebracht door Vlaanderens grootste komieken: Gaston en Leo.


Generiek 1
Generiek 2
Eindgeneriek