Gaston 80

Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag schetsen vijf jonge VTM-presentatoren een zeer persoonlijk en professioneel portret van Vlaanderens grootste komisch talent: Gaston Berghmans.


Generiek